May 13, 2011

Renungan Kebangsaan: Kresna Duta, Alam Selalu Memperingatkan Dan Memberi Tenggat Waktu Sebelum Bencana Besar Terjadi

Para leluhur kita menghormati para Duta Kebenaran. Hanya para raksasa dan mereka yang berjiwa raksasa yang mengabaikan datangnya Duta Kebenaran. Hanuman adalah Duta ke negeri Alengka sebelum negeri  umat raksasa dihancurkan Sri Rama. Sri Krishna adalah Duta Kebenaran sebelum  perang  Bharatayuda dimulai, agar Korawa mengembalikan hak-hak Pandawa. Selanjutnya akan ada putaran cakra, ada tenggat waktu yang diberikan  untuk memilih Kebenaran yang sudah jelas nampak atau tetap memilih berkubang

selengkapnya

May 4, 2011

Renungan Kebangsaan: Kelemahan Guru Besar Drona Dalam Negara Hastina

Guru Besar adalah seorang Brahmana, seseorang yang mengajarkan dan meyebarkan kebenaran. Seorang Guru Besar pada hakikatnya adalah seorang Duta Ilahi, Utusan Ilahi. Dia datang ke dunia untuk memupuk, membimbing dan mengembangkan kesadaran para muridnya. Pandita Drona adalah Guru Besar dalam Kerajaan Hastina. Seharusnya Pandita Drona membimbing para Pandawa dan Korawa untuk bersatu, meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan kebenaran, akan tetapi Pandita Drona telah memihak para Korawa dan memojokkan

selengkapnya

May 3, 2011

Renungan Kebangsaan: Menggunakan Para Shakuni Untuk Melanggengkan Sebuah Dinasti

Dinasti politik sendiri sebenarnya adalah sebuah fenomena universal, baik di negara dengan sistem non-demokrasi maupun demokrasi. Keluarga Saud di Arab Saudi, beberapa keluarga kerajaan di Timur Tengah dan Korea Utara adalah contoh berlangsungnya sebuah dinasti di negara non-demokrasi. Akan tetapi di negara-negara demokrasi seperti Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh juga mengenal dinasti politik. Semua orang memiliki hak politik yang sama untuk ikut dan dipilih dalam sistem pemilihan umum

selengkapnya