March 7, 2011

Sinar Terang Tuhan Tetaplah Terang

“Wruhanira, mungguh sajatining pracaya iku ora dumunung aneng angen-angen kang kena rusak/ora langgeng, nanging dumunung aneng jiwa, mula banjur tinembungake, manawa thukuling piandel kang sanyata, iku saka antuk Nugrahaning Pangeran. Dadi pituduh kang bener utawa pepadhanging Pangeran  iku iya mung gumantung marang kang padha anampani, yen sinawang nyata iya nyata, yen sinawang kaleru iya dudu, amarga iya mung Allah pribadi kang anguningani/nekseni, kang nyata lan kang dudu. Sajatine

selengkapnya